Bomen maken deel uit van de natuur waarin zij als voedsel dienen en in onderdak voorzien voor verschillende soorten organismen. Als een organisme de boom regelmatig schade toebrengt  en dit heeft een wat groter effect op de gezondheid van de boom dan hebben we het over een ziekte of plaag.

Er zijn vele verschillende soorten aantastingen waaronder door bacteriƫn, schimmels, virussen, mijten en insecten. Bomen kunnen op verschillende wijze last hiervan hebben en soms door de reactie die zij zelf leveren op deze aantastingen (iepziekte).

Naast deze biologische aantastingen kunnen bomen ook aangetast worden door omstandigheden in of rondom hun groeiplaats, door zon, wind of vorst of ook zelfs door chemische middelen, strooizout of straling van gebouwen.  

Aangezien er legio factoren zijn is het goed om naar de bomen te laten kijken indien er vermoedens zijn over de gezondheid. Ook kan er vaak voor het uitvoeren van beplantingen of plaatsen van bomen al eens kritisch naar de omstandigheden gekeken worden liefst nog voor de ontwerpfase!

Voor meer en uitgebreide informatie verwijzen wij u ook graag naar website's als Betere Bomen en Bomenbieb of neem contact met ons op.

www.beterebomen.nl

www.bomenbieb.nl

Schimmelaantastingen

Schimmelaantastingen zijn soms zichtbaar door het verschijnen van paddestoelen op de grond rond de stamvoet of op de stammen en takken van bomen. Niet alle schimmels zijn duidelijk zichtbaar en ook zijn niet alle schimmels en hun verschijningsvorm van paddestoelen schadelijk. Er zijn talloze van onschuldige en zelfs vele nuttige met de boom samenwerkende schimmels.

Enkele veel voorkomende schadelijke schimmelaantastingen zijn:

  • Echte honingzwam, veroorzaakt witrot en tast de conditie en stabiliteit aan van bomen. Een echte opruimer in de natuur;
  • Reuzenzwam met zeer grote verschijningsvorm, vaak voorkomend bij beuken en tast het wortelgestel aan waardoor de boom windworp gevoelig kan worden;
  • Massaria, een schimmel die de bovenzijde van takken van platanen aan kan tasten, deze vertoont aan de bovenzijde een verkleuring. Dit is voor boomcontroleurs ook een belangrijke aantasting! Inspectie op hoogte is noodzakelijk afhankelijk van de locatie van de boom;
  • Iepziekte en andere verwelkingsziektes, hier reageert de boom vaak buitensporig door veel weefsel af te sluiten als verdediging. Dit gaat dan net te langzaam en is de schimmel net iets verder in de boom en zo sluit de boom al zijn transportmogelijkheden af en sterft;
  • Essentaksterfte deze tast de scheuten aan van essen welke dan afsterven, dit kan bomen fataal worden.

Bacterieaantastingen

Meest voorkomende aantasting voor dit moment waar wij tegen aanlopen in onze regio is de kastanjebloedingsziekte.

Deze bloedingsziekte is een bacterie die takken en stammen net onder de bast aantast waarop de boom reageert. De kastanje gaat vaak achteruit in conditie en de houtkwaliteit kan achteruitgaan. Vaak komen we verzwakte takken, gesteltakken, toppen van bomen tegen welke kunnen uitbreken.

Vaak is het bij kastanjes ook een verzameling van aantastingen welke fataal worden. Kastanjemineermot tast de conditie aan van bomen, bloedingsziekte erbij en de boom wordt ook erg gevoelig voor verdere secundaire schimmelaantastingen! Honingzwam, Korsthoutkoolzwam, Oesterzwam etc.

Plagen

Voorbeelden van plagen zijn b.v. de Eikenprocessierups welke vraatschade toebrengen maar erger zij zijn erg hinderlijk voor de mens. Door hun brandharen kunnen ernstige gezondheidsklachten optreden.

Luizen kunnen ook overlast veroorzaken met name door hun afscheiding op auto's en buitenmeubilair. Tevens is deze afscheiding de basis voor de Roetdauwschimmel. Het beste is om goed te kijken naar boomsoorten en de plantplaats! in het ontwerpstadium. Bij grote overlast kunnen groeiplaatsverbetering en inzet van natuurlijke bestrijding wat verbetering bieden.

Wij werken adviserend door heel Nederland, maar uitvoerend voornamelijk in Noord-Holland:  Haarlem, Overveen, Bloemendaal, Aerdenhout, Heemstede, Bennebroek, Lisse, Hillegom, Bentveld, Santpoort-Noord, Santpoort-Zuid, Zandvoort, Velsen, Spaarndam, Haarlemmerliede, Haarlemmermeer, Halfweg-Zwanenburg, Hoofddorp, Beverwijk, Heemskerk, Castricum, Heiloo en Bergen