Bomen zijn prachtig om te zien en een fantastische invulling van ruimte met allerlei voordelen voor de leefomgeving.

Echter hebben boomeigenaren wel rekening te houden met bomen en hun omgeving. Bomen mogen natuurlijk geen bedreiging worden voor een veilige leefomgeving en hiervoor is een boomeigenaar aansprakelijk.

Juridisch

Bij bomen draait het bij aansprakelijkheid om schuldaansprakelijkheid i.v.m. schade door b.v. afgebroken takken of omvallen. Boomeigenaren hebben een zorgplicht, dit wil zeggen dat de eigenaar de boom regelmatig moet laten inspecteren en onderhouden. Het regelmatig en systematisch laten beoordelen van een boom op conditie en structuur is noodzakelijk. Uiteraard moet dit ook worden vastgelegd en bewijsbaar zijn.

Dit beoordelen kan in algemene zin om de 3 tot 5 jaar gebeuren, echter op een plaats met een verhoogde gevaarzetting moeten bomen eens per jaar beoordeeld worden. Verhoogde gevaarzetting kan zijn door drukte onder de boom, de kans dat er iemand getroffen wordt mocht er iets gebeuren. Ook kan het zijn de grootte van een boom of de toestand waarin de boom verkeerd (attentieboom).

Bij een boomveiligheidscontrole let men op uitwendig zichtbare gebreken (zoals dode en gebroken takken) en tekenen dat er een gebrek zou kunnen zijn b.v. een plotselinge stamverdikking. Indien er gebreken zijn dan moet dit op korte termijn verholpen worden. Indien er vermoedens van gebreken zijn dan moet hier nader onderzoek naar verricht worden. Indien duidelijk is wat het gebrek is en de omvang hiervan kan de boom weer als risicovrij worden aangeduid of als een boom die wat regelmatiger gecontroleerd moet worden.

Wat wij doen!

Wij kunnen voor u veiligheidscontroles uitvoeren en dit helder rapporteren zodat u voldoet aan het beoordelingsaspect van de zorgplicht rondom bomen.

Op basis van deze beoordeling wordt ook evt. een advies of actieplan meegeven waarmee u offertes van diverse partijen kunt aanvragen en vergelijken. Uiteraard kunnen wij de werkzaamheden ook goed, vakkundig en netjes voor u uitvoeren. Dit gebeurd dan altijd door zeer vakbekwame, geschoolde en gecertificeerde medewerkers!

Onze methode van werken

Van de bomen wordt de conditie vast gesteld op basis van diverse factoren welke op het moment van onderzoek mogelijk zijn. Deze factoren worden vergeleken met “waardes” die gevonden zouden worden bij bomen in een goede conditie en gezondheid op een goede standplaats. Deze waardes worden bepaald door vergelijking en inschatting op basis van ervaring.

Na het vaststellen van de conditie van de boom wordt de boom verder bekeken via de methode van Visual Tree Assessment kortweg VTA (door Claus Mattheck en Breloer ontwikkelde boomveiligheidscontrole).Volgens deze methode kunnen gebreken deels ontdekt worden aan de hand van een visuele waarneembare kenmerken van de boom. Hierbij inventariseert en analyseert men dus uiterlijke signalen van (aanwezige en potentiële) mechanische en biologische symptomen. In de praktijk wordt de VTA als noemer gebruikt maar worden er diverse methodes geïntegreerd gehanteerd voor de controle, veel hangt af van de inschatting en ervaring van de controleur.

Bij het tegenkomen van afwijkingen en of gebreken kan de boom worden gekwalificeerd als attentieboom of risicoboom.

Attentieboom is een boom met een zichtbaar gebrek, dat op het moment nog geen verhoogd risico oplevert, wat als veilig kan worden aangeduid tot het volgende controlemoment binnen een jaar.

Risicoboom is een boom met een zichtbaar gebrek welke een verhoogd risico oplevert (binnen een periode van 5 jaar) of een gebrek waar er nog geen duidelijkheid is over de grootte en risico van het gebrek. Nader onderzoek zal dan moeten plaatsvinden om hier een uitslag op te kunnen geven. Eventueel kan na een noodzakelijke maatregel de boomveiligheid weer als voldoende/in orde worden aangemerkt tot de volgende controlefrequentie als aangegeven. 

Wij werken adviserend door heel Nederland, maar uitvoerend voornamelijk in Noord-Holland:  Haarlem, Overveen, Bloemendaal, Aerdenhout, Heemstede, Bennebroek, Lisse, Hillegom, Bentveld, Santpoort-Noord, Santpoort-Zuid, Zandvoort, Velsen, Spaarndam, Haarlemmerliede, Haarlemmermeer, Halfweg-Zwanenburg, Hoofddorp, Beverwijk, Heemskerk, Castricum, Heiloo en Bergen