Soms is het noodzakelijk om de waarde van een boom te bepalen. Bijvoorbeeld om de waarde van een boom af te kopen indien er een gemeentelijke boom op uw verzoek gekapt zou worden. Ook kan het noodzakelijk zijn om een schade aan een boom te kunnen verhalen welke veroorzaakt kan zijn door o.a. vandalisme, aanrijding of ondeskundig snoeien. Het is mogelijk om een waarde aan een bomenbestand te koppelen (niet zijnde bos, dit vergt andere methodes) en dit als inventaris te beschouwen voor groot groen eigenaren. 

Er is veel nieuws op komst betreffende waardes van bomen, met programmatuur vanuit Amerika, I-Tree. Met dit programma kunnen ook waardes van bomen en boombestanden doorgerekend worden. Zoals waardes van opvang co2, afvangen van fijnstof, belevingswaarden, invloeden op gezondheid(kosten), waardestijging van woningen door groen enz. kunnen allemaal meegenomen worden. 

Bij het bepalen van waardes wordt eerst gekeken of een boom vervangbaar is. Als dit geval is dan wordt er op basis van vervanging een berekening gemaakt. Indien de boom niet vervangen kan worden dan komt het berekenen door een waardebepaling of taxatie ter sprake.

Vervangingswaarde

Indien een boom, heester of haag gewoon vervangen kan worden, door een boom van ongeveer dezelfde grootte en waarde en dit is technisch mogelijk, heeft men het over een vervangingswaarde. Wij kunnen dan een rapportage opstellen waarin we de kosten voor de vervanging van de beplanting en de kosten voor de uitvoering daarvan uiteenzetten. Kosten voor het verwijderen van restanten van de beschadigde en/of overleden beplanting wordt daarin ook meegenomen.

Boom waardebepaling

Indien de boom niet vervangen kan worden dan komt het berekenen door een waardebepaling of taxatie ter sprake.Het bepalen van de waarde van een boom door een waardering is iets wat wij voor u kunnen doen. Dit systeem wordt b.v. gebruikt in de gemeente Gouda en is een redelijk makkelijk op te nemen en te berekenen manier. Dit voorkomt een hogere kostenpost welke het geval is bij een boomtaxatie door een taxateur. Het is een systeem waarbij de waarde wordt berekend aan de hand van een aantal factoren.

  • basiswaarde van de boomsoort (boomkwekerijwaarde);
  • standplaatswaarde (centrum, stedelijk,landelijk gebied enz.);
  • conditiewaarde (goed, voldoende, matig, slecht, dood);
  • plantwijzewaarde (solitair, bomenrij of -groep, park);
  • boomsoortwaarde (duurzaam langzaamgroeiend, normaal of snelgroeiende soort).

Boomtaxatie

Indien men een juridisch waterdichte bepaling nodig heeft om b.v. schade te claimen en mensen aansprakelijk te stellen dan kan men overwegen om een taxatierapport op te laten stellen.

Aan dit rapport zitten veel hogere kosten dan bij  een systematische waardebepaling welke veel laagdrempeliger is. Wij kunnen u goed adviseren bij de te maken keuzes! 

Meer informatie kunt u ook vinden bij de vereniging van Nederlandse boomtaxateurs de N.V.T.B.

www.boomtaxateur.nl

Wij werken adviserend door heel Nederland, maar uitvoerend voornamelijk in Noord-Holland:  Haarlem, Overveen, Bloemendaal, Aerdenhout, Heemstede, Bennebroek, Lisse, Hillegom, Bentveld, Santpoort-Noord, Santpoort-Zuid, Zandvoort, Velsen, Spaarndam, Haarlemmerliede, Haarlemmermeer, Halfweg-Zwanenburg, Hoofddorp, Beverwijk, Heemskerk, Castricum, Heiloo en Bergen