Voor de een is een boom prachtig en niet te missen in een tuin. Vaak heeft een boom wel een zon- en schaduwkant soms hebben andere buren een andere mening over de boom.

Wij krijgen regelmatig opdrachten waarbij buren en bomen in conflict zijn. Hierbij kiezen wij altijd de kant van de boom en de eigenaar daarvan. Wel kunnen we vaak samen in overleg de situatie wat verbeteren en ervoor zorgen dat de verhoudingen weer normaliseren.

De meeste ergernissen die spelen zijn schaduwwerking (al dan niet voor zonnepanelen), vallend blad, pluis, luizenafscheiding, vogelpoep enz. soms wil een buur baas zijn over de lucht boven zijn terrein. Uiteraard is overleg en het in acht en serieus nemen van de klachten van buren belangrijk. Dit  samen met de regelgeving die er is voor bomen in de A.P.V.'s van gemeenten maakt vaak dat er een goede consensus te vinden is.  

Regels bij de erfgrens

Bomen mogen soms niet overal op eigen terrein geplaatst worden, men moet afhankelijk van de gemeente waar men woont rekening houden met een afstand tot de erfgrens. In het algemeen is deze op 2 meter gesteld maar er zijn echter veel uitzonderingen hierop. De belangrijkste hierin is de A.P.V. van de gemeente, deze verschild echter wel per gemeente. Gemeente Bloemendaal (Aerdenhout, Bennebroek, Overveen) heeft bijvoorbeeld de afstand op 0 gesteld, u mag hier dus naast de grens planten.

Het kan ook zijn dat een boom op een grens staat, dan zijn beide partijen eigenaar (mandelig). Alles dient dan in overeenstemming te gebeuren en kosten dienen te worden gedeeld.

Overhangende takken en wortels bij buren

Buren kunnen het snoeien van overhangende takken of stammen eisen. Zij mogen deze echter niet zelf zomaar afzagen zij dienen dit altijd te vragen. Indien buren u schriftelijk hiertoe verzoeken dan moeten zij u een redelijke termijn geven om de werkzaamheden uit te laten voeren, daarnaast kan het voor de boom van belang zijn om in een bepaald seizoen te snoeien. Het snoeien mag ook niet het voortbestaan van de boom in gevaar brengen, tevens stelt ook de A.P.V. van de gemeente hier soms grenzen aan. Meestal maximaal 20 % waarbij er een vergunning moet worden aangevraagd indien men meer wil snoeien.

Indien u geen gehoor geeft aan het schriftelijke verzoek dan hebben de buren wel het recht om de overhangende takken vakkundig te laten snoeien op uw kosten!

Voor wortels is een verzoek niet nodig, uiteraard is overleg altijd het beste, maar men mag de wortels afkappen. Ook hierbij mag het voortbestaan en de stabiliteit van de boom niet in gevaar worden gebracht. Voor wortels geldt een beetje het zelfde percentage wat men kan verwijderen (20%) maar men dient in principe geen wortels dikker als 4 cm door te halen!

Heeft u discussie's met u buren over de bomen, is er advies of bemiddeling nodig om een oplossing te vinden. Belt u ons voor een gedegen advies.

Voor meer informatie over bomen, buren en de wet verwijzen wij u naar de Bomenstichting.

www.bomenstichting.nl

Kapvergunning, snoeivergunning

Als al eerder aangehaald zijn er verschillende regelgevingen op bomengebied. Voor het kappen of rigoureus snoeien van een boom is vaak een vergunning nodig, in ieder geval in gemeente Haarlem, Bloemendaal, Amsterdam en delen van Velsen. Per gemeente is de A.P.V. verschillend ook kan het zijn dat een gemeente met een bomenlijst werkt waarop aangegeven is dat bepaalde bomen niet gekapt mogen worden. 

Snoeivergunningen kunnen verplicht gesteld worden als men meer wil doen dan regelmatig onderhoud. We speken dan over snoeien met het verwijderen van meer dan 20 % blad- of scheutmassa. Indien de bomen in het verleden eerder drastisch zijn gesnoeid of bijgehouden worden als vorm- of knotboom zijn deze vrijgesteld. 

Wij werken adviserend door heel Nederland, maar uitvoerend voornamelijk in Noord-Holland:  Haarlem, Overveen, Bloemendaal, Aerdenhout, Heemstede, Bennebroek, Lisse, Hillegom, Bentveld, Santpoort-Noord, Santpoort-Zuid, Zandvoort, Velsen, Spaarndam, Haarlemmerliede, Haarlemmermeer, Halfweg-Zwanenburg, Hoofddorp, Beverwijk, Heemskerk, Castricum, Heiloo en Bergen